Çorum’da Ekmekçioğulları işçileri sendikalaşma hakkı için mücadele ediyor

Çorum’da bulunan Ekmekçioğulları Metal fabrikasındaki işçiler daha iyi koşullarda çalışmak için anayasal haklarını kullandılar ve DİSK/Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlendiler. 4 Aralık’ta yetki belgesinin gelmesinin ardından sendika yönetimi Ekmekçioğulları patronu Rüstem Ekmekçi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede işçilerin anayasal haklarına saygı duymadığını açıkça ifade eden patron “işçi kıyımı” yapacağını söyledi. İlk olarak 8 Aralık’ta 28 işçi ile başlayan saldırı ile toplamda 88 işçi işten atıldı.

İşten atmaların üzerine fabrikadaki bütün işçiler üretimi durdurdu, atılan işçiler fabrika önünde mücadeleye başladı. Fabrikanın avukatı işçilerin yanına gelerek işbaşı yapabileceklerini söyledi. Ancak ertesi gün fabrikaya giden işçilere sadece henüz işten atılmamış olanların işbaşı yapabileceği ifade edildi. Fabrika patronu işçileri bu şekilde bölebileceğini düşünürken işçiler işten atılanların tamamı işe alınmadan işbaşı yapmayacaklarını ifade etti ve fabrika önündeki direniş alanına dönerek mücadelede kararlı olduklarını gösterdiler. Sendika bu haksızlığın son bulması için 16 Aralık’ta Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ekmekçioğulları fabrikasındaki direniş fabrika önüne kurulan direniş çadırında devam ediyor.

Pandemi döneminde işten atmanın yasak olmadığı bu şekilde bir kez daha görüldü. Patron basına yaptığı açıklamayla pişkince sendikal nedenle işten atmadıklarını söylüyor ama diğer taraftan da sendikanın yetkisine itiraz etmekten geri durmuyor. İş Kanunu’nun 25/2. maddesini (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzerleri) gerekçe göstererek sendikalaşma hakkını engellemeye çalışan patrona karşı Ekmekçioğulları işçileri tüm işçiler geri dönene, fabrikaya sendika girene kadar mücadelede kararlı olduklarını belirtiyorlar. Ekmekçioğulları Metal’e sendika girecek, zafer direnen işçilerin olacak.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ocak 2021 tarihli 136. sayısında yayınlanmıştır.