Sendikalaştığı için işten atılan Cargill işçileri sendikasını savunuyor, işini, ekmeğini geri istiyor!

Tek Gıda-İş sendikasına üye oldukları için Cargill tarafından işten atılan 14 işçi şirketin Ataşehir’deki Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Cargill’in Bursa Orhangazi’deki fabrikasında direnişlerini sürdüren işçiler seslerini daha fazla duyurmak ve şirket yönetimini sendikal haklara saygı göstererek atılan işçileri geri almaya çağırmak için İstanbul’a geldiler. Sabah 8 sularında işçiler pankartlarını açarak oturma eylemine başladılar. Tek Gıda-İş İstanbul şubelerinden işçiler ve sendikacılarla birlikte Devrimci İşçi Partisi üyeleri de Cargill işçilerine destek olmak için oradaydı.

Gerçek Gazetesi’ne konuşan işçiler Cargill’in NBŞ kotasının düşmesini bahane ettiğini ancak bunun doğru olmadığını esas sebebin sendikaya üye olmaları olduğunu söylediler. Henüz kotanın fiilen düşürülmediğini, fabrikada da ne siparişlerde ne de üretimde bir azalma olduğunu belirten işçiler, işten atmaların Tek Gıda-İş sendikasının örgütlenmesinin çoğunluğa ulaşmasının ardından geldiğini ve bunun açıkça sendikalaşmayı kırma hamlesini olduğunu açıkladılar.

Eylem boyunca zaman zaman halay çeken zaman zaman şarkılar söyleyen işçiler sık sık “kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Cargill şaşırma sabrımızı taşırma”, “atılan işçiler geri alınsın” sloganları attılar. Cargill Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu Paladium Tower’da çalışan çok sayıda plaza çalışanı emekçi de işçilere destek verdi. Kimisi işçilerin dertlerini dinleyip ortak olmaya çalışarak, kimisi çay, kahve ikram ederek dayanışma duygularını gösterdiler. Sonuçta plaza çalışanlarının giyimleri kuşamları, alışkanlıkları farklı olsa da onlar da sömürülüyor. Giydikleri takım elbiseler plazalara özgü işçi tulumundan farksız ve onların da pek çoğu emek güçlerini satarak yaşamak zorundalar.

Cargill işçileri mücadelelerini fabrikalarının önünde, özellikle de servis giriş çıkış saatlerinde yoğunlaştırarak sürdürüyorlar. Bugün yaptıkları eylemle Cargill yönetimine gerekli uyarıyı da bir kez daha yapmış bulunuyorlar. Eğer Cargill sendikal haklara saygı göstermez ve atılan işçileri geri almazsa, fabrika içinden başlayarak Ataşehir’e uzanan kitlesel eylemler çok uzakta değil. Şu ana kadar Nişasta Bazlı Şeker tartışmalarıyla gündeme gelen Cargill’in içinde yaşanan işçi sömürüsünü daha önce Gerçek sayfalarında işçilerin dilinden aktarmıştık. Aynı şekilde işçilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Cargill’deki işçilerin sorunlarını ve taleplerini görmezden gelerek Nişasta Bazlı Şeker konusunda doğru bir tutum almanın mümkün olmadığını anlatmaya devam edeceğiz.

Halk sağlığını korumanın bedeli işçilere ödetilemez. Kaldı ki şu anda Cargill’de yaşanan işçi kıyımının halk sağlığı ve NBŞ kotalarıyla da ilgisi yoktur. Cargill yönetimi tamamen durumu çarpıtmaktadır. Gerekirse Cargill ve ona bağlı tüm tesis ve kuruluşlar kamulaştırılmalı ve halk sağlığını uygun bir üretim işçi çıkartmak bir yana çok daha fazla işçi istihdam ederek sürdürülmelidir.