İşsizlik çığ gibi büyüyor! Güneş balçıkla sıvanmıyor!

Gerçek işsizlik

TÜİK, Mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK rakamlarına göre geçtiğimiz yıl Mart ayında 7 milyon 317 bin kişi olan işsizler ordusuna 1,5 milyon yeni işsiz daha eklendi ve rakam 8 milyon 859 bine ulaştı. İşsizlikte artış oranı yüzde 21 olmuştur. İktidar bu vahim tabloyu ters yüz etmek ve halkı yanıltmak için bu tablonun sadece bir kısmı üzerinde duruyor ve sadece resmi işsizlik rakamlarından bahsediyor. İş bulmaktan ümidini kesenleri, zamana bağlı eksik istihdamı ve mevsimlik çalışanlar gibi kalemleri kapsamayan dar tanımlı işsizlik rakamları üzerinde duruyorlar sadece. Bu rakamlara göre işsizliğin azaldığını iddia ediyorlar. Hatta bu rakamlara göre işsizlik oranı Şubat ayına göre dahi azalmış gözüküyor.

Resmi söylem ve gerçekler birbirini tutmuyor

Bu açıklamalar son dönemde işsiz kalan ve sürekli işsizlik tehditi altında korku içinde çalışan milyonları şaşırtmıyor ancak haklı bir öfke doğuruyor. Çünkü güneşi balçıkla sıvamak mümkün değil. Görmek isteyen gözler için TÜİK’in resmi rakamları dahi son derece vahim bir tabloyu ortaya koymakta. Üstelik bu tablonun Mart ayına ait olduğunu yani Koronavirüs salgınının henüz ilk etkilerini gördüğümüz bir dönemi yansıttığını da göz önünde bulundurmalıyız.

Milyonlar iş bulmaktan ümidi kesmiş durumda

İktidarın resmi söyleminde yer alan işsizlik oranındaki azalış, işsizlerin azalmasından değil işgücüne katılım oranının bir yıl içinde yüzde 58,4’ten yüzde 53,7’ye seviyesine kadar sert bir şekilde düşmesinden ileri geliyor. Geçtiğimiz yıl Mart ayından bugüne kadar 2 milyon 155 bin kişi değişik sebeplerden iş gücünün dışına çıkmış. Aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısı da 1 milyon 600 bin azalmış. Bu vahim tabloya rağmen işsizlik oranını azalmış gibi gösteriyorlar çünkü bir yıl içinde iki kat artan ve 1 milyonu aşan iş bulmaktan ümidini kesmiş insanı işsizlik rakamları içinde saymıyorlar. Çalışmaya hazır olan ama başka sebeplerle iş aramayan 2,5 milyonla birlikte bu rakam 3 milyon 700 bine ulaşıyor.

İşten çıkartmalar, esnek çalışma dayatması ve işsizlik korkusu artıyor

İşten çıkartma dolayısıyla iş arayanların sayısı bu dönem içerisinde yüzde 9 artmış durumda. Bununla birlikte işten çıkartma korkusunun etkisi de çok net bir şekilde görülebiliyor. Yetersiz istihdam rakamları yani daha iyi koşullar elde etmek amacıyla işini değiştirmeyi düşünenlerin sayısı 822 bin’den 526 bin’e düşmüş. Herhalde bu bir yıl içinde kimsenin hali hazırda çalıştığı işten daha memnun hale geldiğini düşünemeyiz. Tam tersine işsiz kalmak ve yeni iş bulamamak korkusuyla insanlar hangi koşullarda olursa olsun işlerinde kalmaya uğraşmaktadır. Bunu fırsat bilen patronlar da her türlü esnek çalışma uygulamasını dayatmaktadır. Esnek çalışma dayatmasını en çarpıcı şekilde tam bir buçuk kat artarak 1 milyonu geçen zamana bağlı eksik istihdam rakamından görebiliyoruz.

AKP sermayeye kalkan olmaya devam ettikçe işsizlik 10 milyonu geçebilir

Tablo ortadadır. Daha önce de öngördüğümüz ve uyardığımız gibi işsizlik bir çığ gibi büyümektedir. Yaygın kısa çalışma ödeneği uygulamasının Mart ayında henüz başlamış olduğunu ve işten çıkartma yasaklanıyor adı altında ücretsiz izin dayatmasının ise daha sonra başladığını hatırlayacak olursak, Nisan ve Mayıs aylarında tablonun çok daha vahim hale geleceğini görebiliriz. Tabii ne kısa çalışma ne de ücretsiz izinler yine resmi işsizlik rakamlarında yer almayacaktır. İktidar yine bu rakamlara yaslanmak isteyecektir. İstihdam kalkanı adı altında hazırladıkları paketle de sermayeyi ücret yükünden kurtaran ve tüm yükü işsizlik sigortası fonuna yükleyen uygulamaları sürdürmeye hazırlanıyorlar. Yani gerçek işsizliğin 10 milyonu aşmasının önüne geçecek hiçbir uygulama ortada yoktur, iktidarın sermaye dostu ve işçi düşmanı politikaları işsizlik tablosunu kötüleştirecek ve emekçi halkın ödediği bedeli arttıracaktır.